282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Bijbelboeken 1-5

Bijbelboeken 1-5

 

De boeken van Mozes

 

Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken die geschreven zijn in een tijdsbestek van ongeveer 1.000 jaar. Het handelt over alle denkbare aspecten van het leven en werd geschreven door vele mensen, van schaapherder zonder opleiding tot priesters en koningen toe. Het Oude Testament kent vier onderdelen:
1. De Wet (Genesis t/m Deuteronomium),
2. Geschiedenis (Jozua t/m Ester),
3. Poëzie (Job t/m Hooglied),
4. Profeten (Jesaja t/m Maleachi).

 

Ik lees de eerste 5 boeken (Pentateuch) van het Oude Testament, die tezamen De Wet (Thora) vormen, de grondslag van het Joodse geloof, en daarmee als de voornaamste heilige boeken van deze monotheïstische godsdienst gelden. Ze worden ook wel De vijf boeken van Mozes genoemd: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

De Thora beschrijft hoe volgens het jodendom de wereld en de mensheid zijn ontstaan (de schepping door God, beschreven in het boek Genesis) en hoe de mensheid zich in de eerste tijd daarna ontwikkelde (de zondvloed, de verspreiding na de torenbouw in Babel, e.d.), alsmede de vroegste geschiedenis van de Israëlieten, de voorlopers van de Joden.

De Thora is om twee redenen voor het (religieuze) jodendom van zeer groot belang.
Enerzijds omdat erin verteld wordt dat God een verbond met drie personen heeft gesloten: Abraham, zijn zoon Isaak, en kleinzoon Jakob, die als de aartsvaders zijn gaan fungeren van de Israëlieten, die vanwege dit verbond Gods uitverkoren volk zijn met een eigen door God aangewezen land, het Land van Israël. Dit verbond werd later bekrachtigd toen de Israëlieten onder leiding van Mozes uit Egypte naar Kanaän (het ‘Beloofde Land’) trokken (de uittocht uit Egypte, beschreven in het boek Exodus). In de tussenliggende Sinaïwoestijn sloot God namelijk het hierboven vermelde verbond ook nog eens met de Israëlieten zelf waarbij Mozes als tussenpersoon optrad.
Anderzijds heeft God - ook weer door middel van Mozes - in de Sinaïwoestijn zijn wet (een samenstel van morele en rituele voorschriften) aan de Israëlieten bekendgemaakt en hen opgedragen deze stipt na te leven (met als belangrijkste onderdeel de Tien Geboden). Deze voorschriften vormen het hoofdonderwerp van het boek Leviticus.

Aan het einde van het vierde boek (Numeri), dat voornamelijk ingaat op de inventarisatie en (taak-)verdeling van het Joodse volk, staan de Israëlieten – na veertig jaar door de woestijn gezworven te hebben - op het punt om het Beloofde Land binnen te gaan. De beginverzen van Deuteronomium 1:1-5 kondigen een rede van Mozes aan, die hij op dit markante punt in de geschiedenis van de Israëlieten hield. Deuteronomium is daarom de afscheidsrede van Mozes, die hij hield vlak voor zijn dood. Zelf zou hij het Beloofde land niet betreden, vanwege een straf die God eerder over hem had uitgesproken. (Bron: Wikipedia)

 

Hoewel het Oude Testament nauw verbonden is aan het Joodse geloof, geldt het toch ook als basis voor het Christelijk geloof, en heeft het de christelijke (westerse) cultuur diepgaand beïnvloed. De verhalen zijn een deel van het christelijk erfgoed geworden, en de eerste vertalingen van de bijbel in de verschillende ‘volkstalen’ zijn van grote invloed geweest op nationale eenwording en ontwikkeling. Zo geldt nog steeds de Statenvertaling van de bijbel als een van de grote cultuurmomenten in Nederland. Mijn bijbeluitgave is een tweetalige, van zowel de historische Statenvertaling als de ‘Nieuwe Bijbelvertaling’. Omdat ze in kolommen naast elkaar staan gedrukt, kan ik desgewenst op elk moment moeiteloos van de ene naar de andere overschakelen. Dat vind ik echt een pluspunt…

Wat minder enthousiast ben ik over de ‘redactie’ van het geheel. Het is inmiddels wel duidelijk dat niet Mozes zelf de auteur van deze boeken geweest is. De verschillende teksten stammen uit verschillende tijden, die in de zevende eeuw v.C. in een soort ‘eindredactie’ zijn samengevoegd. Dat is merkbaar aan de stijlverschillen, maar ook – en dat vind ik ernstiger – aan de vele overlappingen. Sommige zaken worden tot wel 4-5 keer herhaald. Dat het daarbij met name om ge- en verboden gaat, en om rituele voorschriften kan natuurlijk een functie gehad hebben. Door herhaling worden deze ‘wetten’ er bij de lezer/luisteraar als het ware ingeslepen. Voor mij als moderne lezer oogt het echter hoogst vermoeiend. Wat mij betreft hadden juist de verhalende stukken wat uitgebreider mogen zijn.

Ondanks alles – en misschien zelfs tegen mijn verwachting in – werkt deze oeroude tekst in zekere zin verslavend. Hoe traag de handeling ook verloopt, toch wil ik weten hoe het verder gaat. De grote lijnen kende ik min of meer wel, en ook veel van de beschreven episodes roepen herinneringen op. Dat wordt waarschijnlijk minder in het volgende cluster boeken (‘Geschiedenis’), waar ik nu al met een schuin oog naar uitkijk…

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login