282,060 visitors
323,555 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De 7 levens van Rome

De 7 levens van Rome

 

Robert Hughes - De zeven levens van Rome


“Dit boek doorloopt selectief heel de geschiedenis van Rome, vanaf het ontstaan van de stad tot Berlusconi. De auteur is sterk in alle vormen van kunst, politiek, sterke verhalen, intriges en geldzaken. Het is geen volledige en ook geen gestructureerde geschiedenis. Na vier van de twaalf hoofdstukken zit Hughes al in de middeleeuwen, waardoor de minder bekende geschiedenis van Rome veel meer aandacht krijgt dan in de meeste andere handboeken die in 476 na Christus eindigen, toen het West-Romeinse keizerrijk ophield te bestaan. We krijgen dus een uitgebreide cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen, Renaissance, Barok, kunst van de achttiende en negentiende eeuw, futurisme, hedendaagse kunst en literatuur, gezien vanuit Rome. Het fascisme komt ook uitvoerig aan de orde. De periode na 1945 komt er zwakjes uit. Het boek leest uiterst vlot, maar mist een tijdtafel en structuur. Wel zijn er enkele katernen met kleurenafbeeldingen, een literatuurlijst en register.” (NBD/Biblion recensie)

Hughes schreef inderdaad een lekker dik, leesbaar, en op zijn tijd zelfs fascinerend boek over Rome. Enig relativeringsvermogen bij de lezer is echter wel noodzakelijk, omdat de toon vaak nogal tendentieus is:

“Maar territoriumdrift, vooral bezien in religieuze termen, versterkt door de hoop op een eeuwig leven en aangescherpt door vreemdelingenhaat, is nu eenmaal een moorddadige en hardnekkige passie waar heel veel christenen in de middeleeuwen ernstig last van hadden.” (p.194)

“En uiteraard kreeg de Kerk opdracht elke cent te persen die ze maar kon uit de verkoop van aflaten, die schandalige, bijgelovige praktijk waarbij de gelovigen zogenaamd kwijtschelding konden verwerven van het Vagevuur in het leven hierna door de agenten van Rome in het leven hier op aarde met harde munt te betalen.” (p.228)

En later, sprekend over de eerste wereldoorlog: “Dit catastrofaal verscheurende conflict, deze gigantische internationale machine voor de productie van lijken…” (p.431)

Uitgesproken cynisch is de auteur zelfs als het gaat om moderne kunst en cultuur:

“… zoals niemand zich de bulk van onze eigen hedendaagse kunst zal herinneren als die ophoudt hedendaags te zijn.” (p.399)

Voor Hughes vormen mensen als Michelangelo en Bernini de gouden standaard, waaraan geen moderne mens kan tippen, nu niet en in de toekomst niet (zo weet de schrijver nu al…):

“Van de schilderijen en beelden die sinds de oorlog in Rome zijn gemaakt, komt er niet één ook maar in de buurt van de grandeur en de energie van de vroegere werken die door Romeinse kunstenaars werden gemaakt of in opdracht van Romeinse patronen. Wat betreft de opkomst van een nieuwe Rafaël, Michelangelo of Caravaggio, vergeet het: er zijn simpelweg geen kandidaten. (…) .. je kunt niet één architectonisch project dat in de afgelopen honderd jaar in de Eeuwige Stad aanwijzen dat een vergelijking met, bijvoorbeeld, de Spaanse trappen rechtvaardigt, laat staan met de Piazza Navona.”

Om aansluitend te concluderen: “De treurige waarheid is dat hele culturen, net zoals mensen, aftakelen; met het klimmen der jaren vloeit hun energie weg.” (p.466)

Dat dit in tegenspraak is met de door hemzelf bejubelde ‘renaissance’ van de antieke cultuur in datzelfde Rome schijnt Hughes hier even uit het oog te verliezen…

De structuur van het boek is niet echt helder: welke nu precies die “zeven levens” van Rome zijn wordt nergens expliciet duidelijk gemaakt, en is ook niet af te leiden uit de opzet van het boek.

Maar eigenlijk is dit alles niet meer dan detailkritiek, want het laat onverlet dat De zeven levens van Rome op een geweldig leesbare en bevlogen wijze meer dan twintig eeuwen cultuurgeschiedenis beschrijft. Ik heb ervan genoten!

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login