282,061 visitors
323,562 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De Peloponnesische Oorlog

De Peloponnesische Oorlog

 

De Peloponnesische Oorlog – Thucydides

 

Thucydides ca. 460 - 400 v.Chr. was een Atheens legeraanvoerder en geschiedschrijver van de Peloponnesische Oorlog tussen Athene en Sparta. Hij was de aanvoerder (strategos) van de Atheense legers in het noorden van Griekenland in het begin van de Peloponnesische Oorlog en aan hem danken wij een gedetailleerde beschrijving van het verloop ervan. In 424 v.Chr. werd hij voor twintig jaar uit Athene verbannen omdat hij het belangrijke bastion Amphipolis niet had kunnen behouden tegen Sparta. Hij gebruikte zijn ballingschap om van ooggetuigen informatie in te winnen over de oorlog en die op schrift te stellen. Zijn werk is onvoltooid gebleven: het laatste boek, het achtste, breekt plotseling af tijdens de gebeurtenissen van 411 v.Chr… (Bron: Wikipedia)

Thucidides’ grote werk De Peloponnesische Oorlog, om zijn stijl en inhoud in de Oudheid en later steeds weer bewonderd en nagevolgd, vormt het begin van de geschiedschrijving in Europa en biedt een onvergetelijk beeld van de grandeur et misère van de eerste democratie ter wereld.

Het eerste van de acht boeken laat ons kennismaken met de strenge eisen die de schrijver aan een geschiedwerk stelt en geeft een overzicht van de voorgeschiedenis. In het tweede boek klinkt de veelbesproken grafrede van Pericles, gevolgd door de aangrijpende beschrijving van de epidemie die Athene teisterde. Boek 3 beschrijft de tragische ondergang van de stad Plataia, Athenes bondgenoot. In het vierde boek lezen wij onder meer het fascinerende verslag van de insluiting van enkele honderden Spartanen op het eiland voor de Baai van Navarino. In boek 5 komt de Atheense aanval op het eilandje Melos aan de orde, gevolgd door een openhartige en diepgravende dialoog over het recht van een superstaat om te heersen over zwakkeren. Boek 6 en 7 zijn gewijd aan de Atheense expeditie naar Syrakuse. Het achtste boek beschrijft tenslotte de felle partijstrijd in Athene in 411 (v.Chr).

Ik zal maar gelijk bekennen dat ik De Peloponnesische Oorlog niet heb uitgelezen. In boek 6 ben ik gestrand, midden in de langdradige beschrijving van de Atheense expeditie naar Sicilië, met het doel om dat eiland te veroveren. Thucidides gaat dit wel heel erg gedetailleerd beschrijven, en weet mij hierbij niet echt meer te boeien. Ik denk ook wel dat ik de mooiste en beste delen uit het werk gelezen heb, die toch voornamelijk in de eerste ‘boeken’ te vinden zijn. Met name de ‘grafrede’ van Pericles voor de gesneuvelde Atheense strijders is zowel literair als inhoudelijk gezien een hoogtepunt. Dat alleen al maakt dit werk het lezen waard.

 

...

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login