282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De grenzen van mijn taal

De grenzen van mijn taal

 

De grenzen van mijn taal – Eva Meijer

 

“In 2016 slikten meer dan een miljoen Nederlanders een antidepressivum. Over de behandeling van depressie is al veel geschreven, over de betekenis ervan veel minder. In De grenzen van mijn taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie gebruikt Eva Meijer haar eigen ervaringen met depressie als vertrekpunt om het fenomeen in kaart te brengen.
Ze beschrijft hoe je waarneming en gevoel kunnen veranderen als je depressief bent, en ze onderzoekt hoe mensen met terugkerende depressies als scheve bomen doorgroeien: hoe niet hun hersenen maar hun ziel verandert. Ze schrijft over de rol van therapie en taal, en ons vermogen om ons in gesprekken met anderen opnieuw vorm te geven.
Ook de sociale en culturele dimensies van depressie komen aan bod. Het lijkt alsof we leven in een maatschappij waarin geluk te koop is en waarin mensen vooral als consumenten worden gezien, wat bijdraagt aan de depressie-epidemie.
De grenzen van mijn taal is een pleidooi voor letterlijk in beweging blijven, goed blijven kijken en standvastig zijn. Uiteindelijk is het een zoektocht – die voert langs inzichten van filosofen en kunstenaars, wandelingen met honden en de troost van stilte, poezen, hardlopen en winterbomen – naar wat ons leven betekenis geeft.” (Uitgeverstekst)

Wat mij met name nieuwsgierig maakte naar dit boekje was in eerste instantie de filosofische referentie in de ondertitel (“een klein filosofisch onderzoek naar depressie”). Dat onderzoek voert haar naar het terrein van de filosofie, de literatuur en de beeldende kunst. Dat bredere kader spreekt mij aan, daar ben ik benieuwd naar.

Filosofen als Sartre, Merleau-Ponty, Foucault en Wittgenstein komen ter sprake, en ook de verhalen van Kafka, maar die literair-filosofische ‘inbedding’ blijft wat dunnetjes. Het verhaal van de depressies van de auteur vormt de basis en het middelpunt van dit ‘essay’. Daar plakt Eva Meijer dan de door haar gelezen (en bekeken) passages uit filosofie, literatuur en beeldende kunst aan vast. Dat geeft volgens mij in de eerste plaats een soort houvast aan de auteur: in haar depressies staat zij niet alleen. Daardoor is zij in staat om er wat meer afstand van te nemen, waardoor die depressies enigszins beheersbaar worden. Ze worden niet louter meer ‘ondergaan’, maar er wordt op een hoger niveau op gereflecteerd. Door te ‘objectiveren’ wordt de depressie kenbaar en daarmee (gedeeltelijk) beheersbaar.

In de recensie van Ranne Hovius (Volkskrant, 26-01-2019) wordt dit aspect ook genoemd: “De verwijzingen naar filosofie, kunst en literatuur lijken vooral zinvol als ijkpunten aan de hand waarvan Meijer haar eigen ervaringen ordent en verwoordt. Het verhaal van Kafka (de hongerkunstenaar) verbindt ze aan haar eigen, inmiddels overwonnen anorexia. Een verwijzing naar het belang dat de Franse filosoof Merleau-Ponty hecht aan gewoontes, strookt met haar eigen ervaring hoe het vasthouden aan gewoontes - het dagelijks wandelen met haar honden, hardlopen, werken - haar helpt om depressieve periodes te doorstaan.”

Hoewel dus minder diepgravend dan waarop ik hoopte, is dit essay – juist door dit zoeken naar ‘aanknopingspunten’ vanuit die persoonlijke ervaringen – wat mij betreft alleszins de moeite waard.

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login