282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De nieuwe tsaar

De nieuwe tsaar

 

De nieuwe tsaar – Steven Lee Myers

 

“Steven Lee Myers is correspondent voor de New York Times in Moskou. Hij schreef de eerste complete biografie van Vladimir Poetin, die al vijftien jaar lang Rusland regeert. Myers beschrijft de jeugd van Poetin en diens tijd in de KGB. Vervolgens de carrière van Poetin in de lokale politiek in Sint Petersburg. Eind 1999 benoemt Boris Jeltsin Poetin (tot diens eigen verrassing) tot opvolger. Sinds die tijd regeert Poetin Rusland met harde hand. Myers beschrijft de strijd tegen de oligarchen, de Tsjetsjeense oorlogen, het steeds verder inperken van de democratie en persvrijheid en de steeds agressievere buitenlandse politiek van Rusland. Volgens Myers heeft Poetins politiek tot doel van Rusland weer een grootmacht te maken. Democratische en westerse waarden verdwijnen daarbij steeds verder naar de achtergrond. (…) Een indrukwekkend en genuanceerd portret van Poetin dat leest als een thriller. Een belangrijk en actueel boek. Met notenapparaat, fotokatern en literatuurlijst.” (NBD/Biblion recensie) 

De nieuwe tsaar is een lijvige biografie van Vladimir Poetin, 600 dichtbedrukte bladzijden lang. Voor mij had het iets minder gedetailleerd en wat compacter gemogen. Ik heb wel het idee dat Myers in al die gedetailleerdheid probeert om een objectief beeld te schetsen van de politieke ontwikkelingen in Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet Unie, en van de rol die met name Poetin daarin speelt gedurende de afgelopen decennia. Die rol komt er – grofweg gesproken – op neer Rusland weer als wereldmacht op de kaart te zetten. Het afbrokkeling van de Sovjet Unie heeft diepe wonden geslagen, zowel politiek als economisch gezien. Volgens Myers is Poetin zich steeds meer gaan identificeren met Rusland, en Rusland met Poetin. Zo wordt de Russische (buitenland-) politiek steeds meer de persoonlijke politiek van haar leider. Myers’ biografie volgt Poetin tot in het voorjaar van 2015 (zo komt bijvoorbeeld ook de ramp met de MH 17 vrij uitgebreid ter sprake), en maakt dan de balans op:

“Voor Poetin was het persoonlijke politiek geworden. De pragmatische aanpak van zijn eerste twee ambtsperioden als president was al lang geleden ten einde gekomen, maar de politieke onrust in Oekraïne betekende een fundamentele breuk in de koers die hij had gevolgd sinds Jeltsin hem bij de dageraad van het nieuwe millennium zo onverwacht het presidentschap had toegespeeld. In de veertien jaar dat hij nu aan de macht was, had hij zich gericht op het herstel van Ruslands positie onder de wereldmachten, door het land te integreren in de wereldwijde economie, door te profiteren van de financiële instellingen van de vrije markt – banken, aandelenbeurzen, handelshuizen – en daar zoveel mogelijk gebruik van te maken ten bate van de magnaten die in zijn naaste omgeving verkeerden natuurlijk, maar ook ten bate van de Russen in het algemeen. Van nu af aan zou hij de macht van Rusland doen gelden met of zonder erkenning van het Westen. De ‘universele’ waarden van het Westen, zoals democratie en rechtstaat, zou hij voortaan mijden, als zijnde vreemd aan Rusland, als waarden die niet bedoeld waren om Rusland er deel aan te laten hebben, maar om Rusland er aan te onderwerpen.” (p.541)

Alles bij elkaar vind ik dit een heldere duiding van de plaats en rol van Poetin (lees ook: Rusland) op het wereldtoneel.

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login