282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De ontraadselaar

De ontraadselaar

 

De ontraadselaar – Fernando Pessoa

 

“Fernando Pessoa was niet alleen de grootste dichter van Portugal, hij schreef ook korte verhalen, essays, toneelstukken en pamfletten, richtte kranten en tijdschriften op en ‘verdeed’ zijn tijd met het maken van plannen in cafés. Dat hij ook goed om zich heen keek in ‘zijn’ stad Lissabon, blijkt niet alleen uit het magistrale Boek der rusteloosheid, maar ook uit de detectiveverhalen die hij schreef. Zoals Agatha Christie de Belg Hercule Poirot had, en Arthur Conan Doyle moorden liet oplossen door Sherlock Holmes, zo liet Pessoa zijn ‘gevallen’ ontraadselen door de arts in ruste Abílio Quaresma, ‘gespecialiseerd in de algemeenheid’, zoals iemand hem karakteriseert in een van de verhalen. In De ontraadselaarworden voor het eerst vier van de detectiveverhalen over Abílio Quaresma in het Nederlands vertaald.” (Uitgeverstekst)

Na een korte inleiding door de schrijver, waarin hij zijn hoofdpersoon/protagonist Quaresma introduceert, volgen er vier verhalen waarin deze amateur-detective zijn analytisch-deductieve kwaliteiten mag bewijzen. Het eerste verhaal, De dood in de steeg – De zaak Vargas, is verreweg het langste daarvan. Het begint als een min of meer klassiek detectiveverhaal, maar zodra de situatie uiteengezet is neemt dokter Quaresma de zaken in handen en gaat het verhaal “haast vanzelf over in een wetenschappelijk-filosofische analyse van de psyche van de crimineel en de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van de diverse vormen van misdaad”, aldus de vertaler in zijn nawoord. Die uitweidingen zijn echt heel omslachtig, en halen alle vaart uit het verhaal. Dat is aan de ene kant jammer, maar na verloop van tijd dringt het tot mij door dat Pessoa hier, bij monde van zijn hoofdpersoon, hele zinnige dingen te berde brengt. Door de vorm waarin dit gedachtengoed wordt verwoord, namelijk in een soort dialoog met de rechter-commissaris van politie, doet het denken aan de dialogen van Plato. Compleet met de even onontkoombare uitkomsten…. “Geniaal, vindt ook de rechter-commissaris die het betoog aanhoort, maar dan als domper op het vernuft nuchter opmerkt: ‘Helaas voor u worden misdaadzaken echter afgehandeld in de rechtbank en niet in een laboratorium.’

Met de feitelijke, juridische afhandeling laat ‘ontraadselaar’ Quaresma zich niet in. Dat laat hij aan de autoriteiten, dan wel aan het geweten van de betrokkenen, zoals in twee van de andere verhalen in de bundel. De ontraadselaar lost met zijn deductieve methode slechts de raadsels op, zonder daarbij feitelijk een fysieke stap te verzetten. Wat dat aangaat doet ‘dokter Quaresma’ inderdaad erg denken aan de figuur van Sherlock Holmes.

Een leuke dimensie van Pessoa’s literaire werk, deze ‘detectiveverhalen’, dat moet gezegd.

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login