282,044 visitors
323,515 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De scharrelaar 2019-2

De scharrelaar 2019-2

 

De scharrelaar 2019/2 - Diverse auteurs

 

Tweede uitgave van dit ‘vogeltijdschrift voor lezers’:

“Net als de eersteling bevat ook dit tweede nummer van De scharrelaar geen verhalen over vogels. De stukken zijn meer dan dat. Getuigenissen van een leven, een bestaan dat zonder vogels zoveel kleurlozer zou zijn, van een laag ontdaan.” (Uit de redactionele inleiding)

Mijn kritiek op het eerste nummer van dit nieuwe ‘vogeltijdschrift voor lezers’ was vooral gebaseerd op het nogal uiteenlopende niveau van de bijdragen van de verschillende auteurs. Ik pleitte daarbij voor een wat strengere eindredactie in de selectie van de ter publicatie verzamelde stukken.

Ik denk niet dat de redactie van het besproken tijdschrift mijn persoonlijke kritiek op het eerste nummer onder ogen gekregen heeft. Toch is daar wel gehoor aan gegeven! Dit tweede nummer komt (op mij althans) veel evenwichtiger over dan het eerste. De bijdragen zijn afwisselend van stijl en van onderwerp, maar allemaal prettig leesbaar. Daarenboven levert juist die genoemde afwisseling (in stijl en onderwerp) een meerwaarde op, die ik alleen maar kan vatten in de term ‘frisheid’: elk artikel biedt een nieuwe, frisse insteek op het algemene thema ‘vogels’. Van een onderliggende visie op ‘faunabeheer’ is bijvoorbeeld geen sprake. De een houdt zich bezig met tellen en ringen, een ander stelt – m.i. zeer terechte – vraagtekens bij deze geforceerde (en ongetwijfeld stress verhogende) ingrepen in het vogelleven. De enige gemene deler lijkt de liefde voor de natuur en – meer specifiek – vogels. Dat vind ik een heel prettig soort openheid aan het tijdschrift geven. Je hoeft niet speciaal lid van een club te zijn en de specifieke doelstellingen daarvan – zij het meer of minder fanatiek - te onderschrijven om mee te mogen doen.

Zonder andere auteurs te kort te doen wil ik speciaal de loftrompet steken over de bijdragen van Marja Vuijsje aan de eerste twee nummers van De scharrelaar. Zij legt daarin wel een heel direct, bijna letterlijk verband tussen ‘de’ literatuur en het (vogel-) onderwerp. In het eerste nummer was ik onder de indruk van haar bijdrage De mus, de hop en de Simorgh, en nu evenzeer van De koolmezen van Rosa Luxemburg. Ik hoop in het vervolg nog vele stukken van dit niveau te lezen.

Hulde voor De scharrelaar!

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login