282,044 visitors
323,515 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > De tuinen van Bomarzo

De tuinen van Bomarzo

 

Hella S. Haasse - De tuinen van Bomarzo

 

In dit boek beschrijft Hella S. Haasse haar fascinatie voor- en haar zoektocht naar het ontstaan en de betekenis van de groteske beeldengroepen in de tuinen van Bomarzo:

“Het is begonnen met dromen. Ik doolde door grotten, onderaardse gangen, labyrinten van dalende en stijgende kokers, die alle vroeg of laat doodlopend bleken of veranderden in spleten, waar ik niet doorheen kon.” (p.7)

De Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD|Biblion) omschrijft het boek als volgt:

“Het park Bomarzo in Italie, nabij Rome, staat in dit verhaal centraal. Het behoort bij een slot, villa Orsini, en moet in 1564 voltooid zijn. Maar door wie, wanneer en met welke opzet zijn de grote gedrochtelijke beelden - in Nederland bekend door de schilder Carel Willink - er neergezet? De geschiedenis van dit doolhof ontvouwt zich aan de hand van zijn bewoners, generaties Orsini's. Een vooraanstaande familie, verwant aan pausen (Borgia) en andere toonaangevende families. Men krijgt een beeld van de machtsverhoudingen in Italie in de 15e en 16e eeuw. Een roman? Een kunst-historische beschrijving? Een essay? In elk geval aangename lectuur voor een ontwikkelde lezer.”

Waar Haasse mij in haar ‘historische romans’ (zoals Het Woud der Verwachting) absoluut niet weet te boeien, daar doet ze dat zeker wel in deze essay-achtige beschrijving. Hierin toont zij de eruditie van een ware historicus, die geen genoegen neemt met oppervlakkige verklaringen maar de zaken van alle kanten bestudeert, analyseert en beschrijft. Ik merk dat ik geneigd ben om weer allerlei ellenlange citaten te gaan invoegen om één en ander te onderbouwen, maar ik zal me inhouden. Wel eentje om te tonen dat zij haar bronnen toont en toch tot een ‘verbeelding’ van een tafereeltje komt:

“Het was de gewoonte in Rome dat hooggeboren bruiden op een wit paard uit de pauselijke stallen naar haar bruidegom werd gebracht. Een tijdgenoot, de Venetiaan Sanuto, beschrijft een dergelijke ceremonie: de bruid, overdekt met paarlen en edelgesteente, rijdt op een hakkenei van de paus, wit als sneeuw en zo fraai opgetuigd als had de Heilige Vader zelf in het zadel moeten zitten; honderdvijftig mannen, allen bloedverwanten en vrienden van de familie, begeleiden haar; er is geen enkele andere vrouw bij.
De traditie wilde verder dat bruid en bruidegom samen honing aten. Sanuto merkt op: ‘om de vrouw te doen beseffen dat het vooral háár plicht is de zorgen en lasten van het huishouden te dragen en de huwelijkswetten in acht te nemen, houdt men, terwijl zij van de honing neemt, een getrokken zwaard boven haar hoofd.’” (p.70)

Kijk, al zegt dit citaat buiten zijn context natuurlijk niet zoveel, dit vind ik toch heel andere taal en benadering dan dat geleuter uit de ‘historische romans’. En het effect is – bij mij althans – veel groter. Bovendien blijft ze kritisch ten opzichte van haar eigen ‘vondsten’ en theorieën (p.96):
“Wat dit alles nu met de tuinen van Bomarzo te maken heeft? Ik kan er geen afdoende antwoord op geven, slechts wijzen op merkwaardige overeenkomsten waar het betreft (…)”

En ze besluit haar boek met eenzelfde relativering (p.145/146):

“De geschiedenis kan op duizend manieren geschreven en herschreven worden. Verborgen onder de oppervlakte van het geijkte beeld der historie, in de diepte, de masa van dat ontzaglijke materiaal, liggen, nog nooit ‘gezien’, de verbindingspunten van andere beelden met een ander perpectief en volstrekt andere vormen en afmetingen.
Het voorgaande, De Tuinen van Bomarzo, was een speurtocht naar dergelijke nieuwe knooppunten – althans een poging daartoe.”

Evenals de eerste keer dat ik dit boek las ben ik weer onder de indruk van dit werk! 

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login