282,044 visitors
323,515 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Herinneringen 6

Herinneringen 6

 

Boek der omzwervingen – Konstantin Paustovskij

 

“Ik was toen pas dertig en toch had ik het gevoel al zo’n brok leven achter de rug te hebben dat ik er bang van werd. Ik moest zelfs even huiveren. Ben je echt wel een kind van deze tijd? Dacht ik. Ik begreep met mijn hele wezen dat ik onlosmakelijk verbonden was met mijn tijd, met het lot van mijn land, met de vreugdes die mijn volk zo schaars ten deel vielen en met het lijden waarmee het zo onverdiend gul overstelpt werd.” (p52-53)

Dit zesde en laatste deel van de autobiografische cyclus van de Russische schrijver (1892-1968) behandelt de periode na de Russische revolutie, wanneer de Nieuwe Economische Politiek wordt ingevoerd. De schrijver zwerft door het land en ontmoet allerlei figuren uit de literaire wereld. Hij schetst zijn indrukken van Moskou, de Oeral, de Kaspische Zee, Moermansk en Georgië. Naast lyrische beschrijvingen van het eindeloze Russische landschap bevat dit laatste deel van de memoires weer een aantal opmerkelijke portretten van tijdgenoten. Paustovskij onthoudt zich van politieke oordelen. Zijn aandacht gaat vooral uit naar allerlei journalistieke en literaire activiteiten waardoor het politieke en sociale gebeuren enigszins naar de achtergrond verschuift. Waardevolle afsluiting van één van de opmerkelijkste autobiografische geschriften uit de Russische literatuur. Met personenregister op alle zes delen. (Biblion recensie)

 

Onderbrekingen – “Op deze plaats zou ik mijn verhaal graag even willen onderbreken om u te vertellen hoe ik één keer in mijn leven Stalin heb gezien” (p.139) -, ‘uitstapjes’ tot Frankrijk aan toe – “Misschien is het toch de moeite waard even iets over die reis te zeggen. Al zou het alleen maar zijn omdat deze afweek van de platgetreden paden met het soort schoonheid die je wel kunt dromen.” (p.145) - en andere afdwalingen (zowel geografisch als in tijd) verlenen het verhaal haar fragmentarische en informele karakter. Wellicht meer nog dan in de voorgaande delen van de Herinneringen. De schrijver springt van de hak op de tak, schijnbaar zonder vooropgezet doel, als in een oeverloos keukentafelgesprek. “Ik voel de ontevredenheid van de lezer al omdat ik mijzelf zo’n lange afwijking van het eigenlijke thema uit de voorafgaande hoofdstukken permitteer.” (p.153). Maar Paustovskij is zich er niet alleen van bewust, hij legt ook expliciet zijn ‘geloofsbrieven’ aan ons voor: “Ik geloofde toentertijd – en doe dat nog altijd – dat het verloop van een verhaal volledig vrij en ongeremd moet zijn en dat de wil van de auteur de enige wet is. De schrijver kan het ritme, het karakter en de kleur van het verhaal naar believen veranderen.” (p.33) En “… ik begreep al heel gauw dat je nooit opzettelijk op zoek moet gaan naar materiaal of je als onpartijdig waarnemer moet opstellen maar dat je onderweg en overal waar je komt, gewoon leven moet zonder te proberen alles te onthouden. Alleen op deze manier blijf je jezelf en werken de indrukken direct op je in, vrij en zonder vooroordeel, zonder dat je je permanent moet afvragen wat er wel en wat er niet bruikbaar is voor een boek en wat wel en wat niet belangrijk is. Het geheugen zal dat naderhand allemaal feilloos selecteren.” (159-60)

Afsluitend zal ik een voorbeeld geven van een van de talloze ‘lyrische natuurbeschrijvingen’, die het lezen van de Herinneringen zo vaak opvrolijken, en die mij zo innemen voor het werk van Paustovskij:

“Een van de meest treffende en poëtische namen heeft het minuscule riviertje de Vertoesjinka, het draaitolletje dus, dat niet ver van de stad Roeza in het gebied van Moskou over de bodem van de beboste ravijnen kronkelt. De Vertoesjinka wendt en keert zich als een woelwater, ruist, murmelt, klatert en schuimt bij iedere steen of omgevallen berkenstam, neuriet zachtjes voor zich uit, praat in zichzelf, lispelt en stroomt met heel helder water over de kiezelige bodem. Dit water ontspringt aan zulke oude aardlagen als juraklei en devoonzandsteen, donker als de nacht der tijden.” (p.218) Enzovoorts. Alles ter inleiding van de mededeling dat de schrijver drie maanden in de streek doorbrengt “om van mijn ziekte uit te rusten en aan te sterken” (p.220).

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login