282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Het diner

Het diner

 

Herman Koch - Het diner

 

Twee echtparen gaan een avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse dingen, dingen waar mensen tijdens etentjes over praten: werk, de laatste films, vakantieplannen, et cetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over moeten hebben: hun kinderen.
De structurering van het boek volgt de gangen van een diner, vanaf het ‘aperitief’ tot aan de ‘fooi’. Daarin wordt de spanning, die vanaf het begin af aan duidelijk is (maar nog ‘onderhuids’), zorgvuldig en gedoseerd opgebouwd totdat er een voldragen moreel dilemma ontstaan is:
De kinderen van de dinergangers hebben een wandaad begaan. Hoe daarmee om te gaan? Hoe ver ga je als ouders in het toedekken van de gruweldaden van kinderen? Hoe waarborg je geluk en toekomst?

De structuur van het verhaal is een geweldige vondst, en werkt voortreffelijk als ‘bindmiddel’ van het verhaal dat nogal eens afdwaalt in uitweidingen en flashbacks. En ook het opgeworpen morele dilemma is er één die inhoudelijk de moeite waard is om te overdenken en te bediscussiëren. Ik vind dit vraagstuk van dezelfde orde als die Dostojevski aansnijdt in Misdaad en straf: in hoeverre (en aan wie) is het geoorloofd om te doden, en hoe ga je om met een gepleegde moord. Of zoals het ‘dilemma’ wordt behandeld in De vreemdeling van Albert Camus, waar sprake is van een min of meer ‘toevallige’ moord. In de uitwerking van dit vraagstuk gaat Koch echter de fout in. In tegenstelling tot Dostojevski en Camus, die hun moordzaken ‘zuiver’ houden en daardoor in staat zijn de consequenties daarvan tot het uiterste te analyseren en te doorgronden, doet Koch zijn best om met allerlei rookgordijnen het vraagstuk aan onze ‘grip’ te onttrekken.
Zo blijkt de vader van de hoofdschuldige – de verteller en ik-persoon van het verhaal – eerder zelf meermalen in agressie over de schreef te zijn gegaan. Daarmee wordt het ‘morele dilemma’ omgebogen naar de vraag of zijn zoon genetisch bepaald is, en verliest daarmee (heel) veel van zijn scherpte. Want als zijn zoon erfelijk belast en dus ‘ziek’ is, dan kan die zoon niet voor zijn daden aansprakelijk gesteld worden. En de vader uiteraard ook niet, want die heeft ook al die erfelijke ziekte... Ja, dan zijn we natuurlijk snel uitgepraat! Daarmee ondergraaft Koch volgens mij zijn hele roman. Uit alle rookgordijnen zou je zelfs kunnen concluderen dat de moeder de schuldige is, want die heeft mogelijkerwijs uit de vruchtwaterpunctie geweten kunnen hebben dat haar zoon belast zou zijn met de vreselijke (doch onbenoemde) erfelijke ziekte van de vader. Maar – ik spreek niet voor niets van rookgordijnen – ook deze lijn wordt door Koch niet verder uitgewerkt. Hij beperkt zich tot hinten in die richting.
En zo zijn er meer ‘doodlopende’ sporen in het verhaal, zoals de ziekenhuisopname van de moeder, die ook al met een geheimzinnige ziekte blijkt te kampen, die uitgebreid aan de orde komt (er wordt een heel hoofdstuk aan geweid), maar daarna ook even abrupt als onherroepelijk achter de horizon van het verhaal verdwijnt.
En dan de scriptie van de zoon over de doodstraf, waarin gesteld wordt dat sommige misdadigers het best maar kunnen worden afgemaakt vóór hun berechting, omdat wel duidelijk is dat ze anders op een bepaald moment toch weer vrij komen en in herhaling zullen vervallen. Deze stelling wordt door vader tot bloedens toe verdedigd in een confrontatie met de rector van de school. Maar als ik het goed begrijp uit het verdere verloop van het verhaal is die stelling niet van toepassing op de erfelijk belaste vader en zoon (die blijkbaar tot elke misdaad in staat zijn) maar juist op de vermoorde zwerfster die zo vreselijk in de weg lag in het pinhokje...
Als ik dit allemaal juist interpreteer – Koch insinueert veel zonder de zaken expliciet uit te werken – dan zijn we met deze wending wel heel ver afgedwaald van het morele dilemma dat in eerste instantie opgeworpen leek te worden. Maar wat als het door mij geopperde ‘morele dilemma’ nu niet de inzet is van Het diner? Als Koch wil analyseren hoe de twee gezinnen reageren op eenzelfde probleemgeval (hun beider zonen die in de zaak betrokken zijn)? Ook dat concept werkt niet, simpelweg omdat Koch allerlei ‘variabelen’ in- en aanvoert die totaal ongelijk en ongelijkwaardig zijn. Want als de ene zoon erfelijk belast is, dan geldt dat ‘excuus’ niet voor de andere, om maar een voorbeeld te noemen. Maar daarover krijgen we niets te horen...
Die onafgewerkte verhaallijnen, die van alles suggereren maar niet expliciet doortrekken (of doordenken) slaan de lezer bij voorbaat alle wapens uit handen om zich te mengen in het morele gevecht. Hij blijft – en dat vind ik de schrijver ernstig aan te rekenen – met lege handen achter.

Wat overblijft is een soap-achtig verhaal, waarin het vooral om het tempo gaat en waar de meest onvoorspelbare plot-wisselingen ervoor moeten zorgen dat de kijker (lezer) geboeid blijft kijken (lezen).
Op het eerste gezicht ziet het er allemaal heel interessant en intellectueel uit, maar bij nadere beschouwing reikt het niet verder dan wat psychologie ‘van de kouwe grond’, en is het eigenlijk niet meer dan oeverloos geouwehoer. Verhalen zonder kop of staart. Niet mijn genre...

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login