282,044 visitors
323,515 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Het tumult van de tijd

Het tumult van de tijd

 

Het tumult van de tijd – Julian Barnes

 

Fictieve biografie van de beroemde Russische pianist en componist Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975). Barnes bouwt zijn verhaal op als drieluik: de jaren 1936, 1948 en 1960 worden uit het leven van de componist gelicht als kapstok voor de verschillende fasen uit het leven van Sjostakovitsj. Deze jaren geven een beeld van de veranderende maatschappelijke realiteit in de Sovjet Unie, en de weerslag daarvan op het leven van de componist.

In 1936 heeft Sjostakovitsj (en met hem vele kunstenaars en intellectuelen) te lijden onder de Stalinistische terreur. Zijn opera De lady Macbeth uit het district Mtsenk wordt door de autoriteiten niet getolereerd, en de componist als staatsgevaarlijk bestempeld.

In 1948 wordt de inmiddels beroemde componist door het regiem tegen zijn zin uitgezonden op een propagandistische tournee door de VS, waarbij hij gebruikt wordt als exponent van de Sovjet ideologie.

In 1960, het tijdperk van de-stalinisatie en ‘dooi’ onder Chroetsjov, wordt Sjostakovitsj het (gedwongen) culturele paradepaardje van de machthebbers.

In al deze drie periodes overheerst de angst het leven van de componist, zij het in telkens wisselende vorm. Daaromheen wordt, in de vorm van herinneringen en overpeinzingen, zijn leven geschetst. 

Met deze driedeling heeft deze ‘biografie’ een intrigerende opzet, waarbij het thema (angst) nog eens benadrukt wordt doordat elke episode begint met min of meer dezelfde openingszin: “Hij wist alleen dat deze tijd de zwaarste was.”

Alleen met de uitwerking heb ik grote moeite. Barnes slaagt er niet in om mij ervan te overtuigen dat ik met Sjostakovitsj meekijk en –denk, terwijl dat wel zijn insteek is. Voor mij blijft het de buitenlandse schrijver (Barnes) die zijn ideeën en gedachten in het hoofd van zijn hoofdpersoon projecteert. En dat komt heel aanmatigend en ongeloofwaardig over:

“Ook beschikte hij over geen van de vereiste politieke vaardigheden; hij miste de gave om rubberen laarzen te likken, hij wist niet wanneer je moest samenspannen tegen onschuldigen, wanneer je vrienden moest verraden.” (p.113)

Ik kan me gewoon niet voorstellen dat de componist in de beschreven situatie bedenkt dat hij de gave mist om rubberen laarzen te likken! De auteur (Barnes) is hier bezig om zijn eigen ideologie uit te venten, zijn (algemene) afkeer van totalitaire regiems, die hij veralgemeniseert in de rubberen laarzen. In de beschreven situatie is deze veralgemeniseren echter totaal misplaatst. Barnes bezondigt zich veelvuldig aan dit soort tendentieuze invuloefeningen:

“Kameraad Trosjin had de werkkamer van de componist rondgekeken. Hij was geen arglistig man en ook geen man van bedreigingen, alleen maar zo’n overijverige, volgzame functionaris die elk regiem uitbraakt.” (p.149; cursivering van mij)

Met dit soort stereotype platitudes richt de auteur de schijnwerpers op zichzelf en zijn opvattingen, en belemmert hij het zicht op de hoofdpersoon van zijn verhaal. Ik vind dit een ernstige stijlfout. Een ander irritatie-opwekkend voorbeeld is de constante verbastering van Chroetsjovs naam tot Nikita de Maïskolf. Dat komt wat infantiel over. Wellicht is de verbastering in het Engels leuker, maar dan nog hoeft dit geen tien keer achter elkaar te gebeuren. Dan is de aardigheid er wel af.

Zo heb ik dus mijn bedenkingen bij Het tumult van de tijd. Het onderwerp had een betere uitwerking verdiend.

 

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login