282,060 visitors
323,555 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Historiën

Historiën

 

Historiën – Herodotus

 

“Herodotus (ca. 484-424 v.Chr.) schreef het oudste bewaard gebleven prozawerk van Europa. Zijn uitgangspunt was oorlog. De slagen bij Marathon, Thermopylai en Salamis en Plataiai waren in Herodotus’ tijd al bekend als de grote confrontaties tussen de wereldmacht van de Perzen en de coalitie van Griekse stadsstaten. Maar Herodotus’ belangstelling gaat veel verder. Hij grijpt in zijn historia, zijn onderzoek, ver terug in de geschiedenis om de oorsprong van het conflict tussen oost en west te verklaren, en is ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en de cultuur van de volkeren van de mediterrane wereld, die hij langdurig heeft bereisd. De climax is de beschrijving in de boeken zeven tot negen van Xerxes’ mislukte invasie van Griekenland. De Griekse staten zijn hun verdeeldheid te boven gekomen en behalen ondanks hun numerieke zwakheid een schitterende overwinning op de Perzische invasiemacht. Herodotus is een briljant verteller, die in zijn verhaal korte novellen van superieur gehalte en vele illustratieve anekdoten invlecht.”

Zo omschrijft de uitgever deze lijvige ‘studie’...

“Dit boek is het product van de samenwerking tussen twee mensen: Wolther Kassies is verantwoordelijk voor de vertaling, het register en de aanhangsels, Michel Buijs voor alles wat voor het lezen van dit boek behulpzaam en vaak onmisbaar blijkt: inleiding en inleidende teksten boven de grote episoden en boven de vele uitweidingen in het werk, en in het bijzonder de aantekeningen. (…) De uitgever zijn wij erkentelijk voor zijn besluit het niet bij een bloemlezing te laten, maar een integrale vertaling te publiceren.”

Wat mij betreft bepaald geen loze praat in het Woord vooraf bij deze prachtige uitgave van Herodotus’ Historiën in de ‘Perpetua reeks’, waarin de samenwerking tussen de verschillende disciplines geleid heeft tot een soort ‘gesamtkunstwerk’. Met in de hoofdrol natuurlijk de schrijver zelf:

“Herodotus is een bij voortduring zichtbare verteller. Hij is op de hoogte van gebeurtenissen die zich op verschillende locaties afspelen, soms tegelijkertijd, kent de gedachten en gevoelens van zijn personages, en presenteert zaken soms vanuit hun perspectief. (…) De ondertitel van deze vertaling luidt niet voor niets ‘Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht’: Herodotus is uitgesproken over zijn werkwijze en bronnen en presenteert zich als iemand die dingen heeft gezien, die redeneert en onderzoek heeft verricht op basis waarvan hij conclusies trekt. Indien eigen waarneming niet (meer) mogelijk bleek, heeft hij zich laten informeren en vertelt hij wat hij gehoord heeft.” Aldus Michel Buijs in zijn ‘Inleiding’ bij de Historiën. “Door de vele externe terug- en vooruitwijzingen bestrijkt hij een veel langere periode (ca. 3000 – 431) dan de periode van 80 jaar die hij in de Historiën behandelt” (ca. 560 – 479).

Alles klopt in deze uitgave die vooral ook daardoor, ondanks zijn kloeke formaat van zo’n 900 pagina’s, zeer hanteerbaar en uiterst leesbaar is!

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login