282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg

Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg

 

Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg met Ivan Nikiforovitsj – Nikolaj Gogol

 

“Men zal in de hele wereldliteratuur geen grappiger en tegelijk venijniger verhaal over twee boezemvrienden vinden dan Gogols slapstick Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg met Ivan Nikiforovitsj. Dit is Laurel & Hardy ruim honderd jaar vóór zij werden uitgevonden.”  (uitgeverstekst)

 

De Russische Bibliotheek van Van Oorschot is de laatste jaren bezig om oude, klassieke vertalingen van de 19e eeuwse Russische grootmeesters van de literatuur te vervangen door modernere. Als voorproefje van de nieuwe uitgave van de Verhalen en novellen van Gogol verscheen het verhaal Hoe Ivan Ivanovitsj ruzie kreeg met Ivan Nikiforovitsj in boekvorm (in de vertaling van Aai Prins). Is dit trouwens een ‘verhaal’ of een ‘novelle’?

Wikipedia meldt: “Tegenwoordig bedoelt men met novelle een prozaverhaal dat wat de omvang betreft tussen de roman en het korte verhaal geplaatst wordt. De lengte is typisch tussen de 50 en 100 pagina's, maar hierover bestaat geen consensus. Een novelle bezit een eenvoudige structuur en een klein aantal personages. Meestal omvat een novelle een bijzondere gebeurtenis en toont ze de hoofdpersonages op een beslissend moment in hun leven.”

Een novelle dus, want volgens mij voldoet dit verhaal van 60 bladzijden aan alle genoemde criteria. Het maakt ook niet zoveel uit welk etiket je op dit verhaal of novelle plakt, veel belangrijker is dat dit verhaal naar mijn mening ronduit geniaal is…

 

Twee Russische landheren – boezemvrienden - krijgen ruzie om een onbenulligheid, en beginnen tegen elkaar te procederen. Ondanks pogingen van hun vooraanstaande plaatsgenoten loopt dit conflict uiteindelijk vast in een uitzichtloos juridisch moeras.

De grondtoon van het verhaal balanceert tussen ironie en sarcasme. Reeds op de eerste bladzijden krijgen wij tot driemaal toe te lezen dat Ivan Ivanovitsj ‘een voortreffelijk man’ is, compleet met uitroepteken. Deze al te nadrukkelijke kwalificatie van één van de protagonisten uit de vertelling doet ons het ergste vrezen over het karakter van de man. En als wij lezen dat “Ivan Ivanovitsj, die een uiterst scherpe blik had, als eerste een plas of een andere ongerechtigheid op straat zag liggen, wat in Mirgorod wel eens kan gebeuren” (p.22), dan is in een paar bijzinnen de slonzigheid van het dorp gekarakteriseerd. Daar heeft een schrijver als Gogol blijkbaar erg weinig woorden voor nodig.

De juridische afhandeling van het conflict wordt minstens even mooi en compact weergegeven; de jaren vervliegen in niet meer dan drie zinnen (waarin dan ook nog sprake is van een aanvankelijke ‘stroomversnelling’):

“ Daarna kwam het proces in die ongewone stroomversnelling waar rechtsplegingen gewoonlijk zo vermaard om zijn. De papierwinkel werd gemerkt, ingeschreven, genummerd, ingenaaid, ondertekend – en dat allemaal op één en dezelfde dag, waarna men het dossier in een kast legde waar het bleef liggen en liggen en liggen: één, twee, drie jaar lang. Talloze bruiden waren in de tussentijd getrouwd; in Mirgorod was een nieuwe straat aangelegd; de rechter verloor een kies en twee hoektanden, bij Ivan Ivanovitsj renden meer kinderen dan ooit over het erf rond: waar ze vandaan kwamen – God mag het weten!” (p.48)

Hier zijn we getuige van het wezenlijk geniale aspect in een Gogoliaanse vertelling: dat van het onnodige detail. Die ‘talloze bruiden’ , ‘nieuwe straat’, kies, hoektanden en kinderen spelen verder absoluut geen rol in het verhaal; hun optreden is beperkt tot deze ene zin, en hun enige functie is om in die ene zin de tijd te laten verstrijken. Ik ben (ook) in deze novelle gestuit op talloze van dit soort juweeltjes, de één nog mooier dan de ander, maar die kan ik niet allemaal aanhalen: dan zou ik ongeveer het hele verhaal overschrijven… Eentje zal ik er nog citeren, juist omdat er hier nu net weer níemand aanwezig is:

“Het was een feestdag. Ik liet de met zeildoek bespannen kibitke voor de kerk halt houden en ging zo stilletjes naar binnen dat niemand zich omdraaide. Overigens was er ook niemand om dat te doen. De kerk was leeg.” (p.60)

 

De verteller besluit zijn verhaal met de woorden: “Het is een treurige boel hier op aarde, heren!” En zo is het maar net. Maar intussen hebben wij met volle teugen genoten van Gogols beschrijving van die treurige boel. Ik zal de nieuwe uitgave van de Verhalen en novellen ongetwijfeld binnenkort gaan kopen.

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login