282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Italiaanse reis

Italiaanse reis

 

Johann Wolfgang von Goethe - Italiaanse reis

 

Ik heb er een hele kluif aan gehad, waarmee ik een volle maand zoet ben geweest: de Italiaanse reis van Goethe. Zijn ‘reisverslag’, in de ‘eerste integrale en geannoteerde Nederlandse uitgave’ van 1999, beslaat bijna 600 bladzijden tekst plus nog eens ruim 100 pagina’s ‘noten’...
Het boek is het verslag en de uitwerking van Goethes verblijf in Italië, van september 1786 tot april 1788. Hij wilde door kennis van de natuur en de kunst (vooral die uit de Oudheid) van Italië zijn vorming als kunstenaar vernieuwen en voltooien. Door zijn verblijf daar is hij een meer classicistisch schrijver geworden. Pas in 1817 verscheen zijn 'Italienische Reise', waarin hij zijn waarnemingen en belevenissen verwerkte. Het is daardoor méér dan een reisverslag; het is tegelijkertijd een ‘bildungsroman’, waarin de schrijver zijn geestelijke ontwikkeling beschrijft. Uiteindelijk komt de schrijver tot de conclusie dat hij geen talent heeft als beeldend kunstenaar, en dat hij zich daarom ‘beperken’ moet tot een carrière als schrijver en dichter.

Naast zijn studie van de (klassieke) kunst houdt Goethe zich op zijn reis bezig met natuurwetenschap. Zijn bestudering van gesteenten en zijn botanische onderzoekingen leveren uitgebreide en levendige beschrijvingen op. Uit zijn verslag reist het beeld op van een scherp waarnemer en analyticus, die alleen door zijn ‘idealistische’ wereldbeeld vastloopt in de ontwikkeling van een adequate evolutietheorie. Goethe noteert bijvoorbeeld het volgende probleem dat hem bezig houdt:
“Oog in oog met tal van nieuwe en hernieuwde scheppingen der natuur viel mij weer de oude gril te binnen, namelijk of ik onder deze plantenweelde niet de oerplant zou kunnen ontdekken. Een dergelijke plant moet er toch zijn! Hoe zou ik anders te weten komen dat deze of gene schepping een plant is, als ze niet alle volgens een bepaald patroon waren gevormd?”
In het nawoord bij de Nederlandse uitgave wordt dit dilemma als volgt beschreven:
“Goethe formuleert, ongewild, een kennistheoretische paradox. Zijn vraag heeft betrekking op de ‘idee’; tegelijkertijd hoopt hij deze idee, de natuurwet van de morfologie, ook ‘zintuiglijk’, in concrete vorm te kunnen waarnemen.”
Ondanks deze ‘paradox’ zijn de observaties van Goethe naar mijn mening een duidelijke voorafspiegeling van de natuurbeschrijvingen van Charles Darwin, op basis waarvan laatstgenoemde een halve eeuw later zijn evolutietheorie ontwikkelde.

Ook ten aanzien van de (schilder)kunst toont Goethe zich een scherp waarnemer die bovendien steeds naar verklaringen zoekt voor verschillen in uitingsvormen:
“Het is duidelijk dat de blik zich vormt naar de voorwerpen die deze van jongsaf ontwaart, en dus moet de Venetiaanse schilder alles in helderder en vrolijker tinten zien dan andere mensen. Wij die leven op nu eens met modder en drek besmeurde, dan weer stoffige, grauwe, het weerkaatste licht verduisterende grond en misschien zelfs in bedompte vertrekken, kunnen uit onszelf zo’n vrolijke blik niet ontwikkelen.”
Het hele verslag is doorspekt met dit soort observaties en bespiegelingen, die het boek daarmee ver uittillen boven het niveau van een simpel reisverslag. Als je daarbij dan nog bedenkt dat Goethe een uiterst heldere en afwisselende schrijfstijl hanteert, dan is het (mij) overduidelijk waarom de Italiaanse reis gerekend moet worden tot ‘de canon van de wereldliteratuur’.
Ik vind het een ‘monumentaal’ boek, en een sieraad voor mijn boekenkast! Goet hè?

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login