282,044 visitors
323,515 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Moby Dick

Moby Dick

 

Moby Dick – Herman Melville

 

“Call me Ishmael.” Zo luidt de intrigerende openingszin van de roman. De ‘verteller’ is hier aan het woord en legt uit waarom hij naar zee gaat, en meer specifiek: op walvisvaart. De naam Ishmael verwijst ogenschijnlijk naar de Bijbel. Parallel aan de gelijknamige Bijbelse figuur is ook ‘onze’ Ishmael een ‘onecht’ kind en min of meer ‘ontheemd’ in de samenleving. In plaats van naar de woestijn wordt onze Ishmael ‘verbannen’ naar zee, maar dat is natuurlijk precies hetzelfde. Daarmee plaatst Melville zijn verhaal vanaf de eerst zin expliciet in een bijbels perspectief.

Lange tijd is Ishmael zowel verteller als hoofdpersoon. Maar dan verdwijnt hij geleidelijk aan naar de achtergrond, en neemt een ‘alwetende’, onpersoonlijke verteller het verhaal over. Dat wordt daarmee ook gelijk veel losser van structuur, met talloze uitweidingen over allerlei zaken die betrekking hebben op de walvis en de walvisvaart. Tussen deze quasiwetenschappelijke uitstapjes door gaat de reis om de wereld inmiddels verder, waarbij alle bekende ‘visgronden’ worden aangedaan.

Pas relatief laat in het verhaal komt kapitein Achab echt in beeld. Tot die tijd is de kapitein – ook voor de bemanning – verborgen gebleven in zijn hut. Vanaf zijn moment van verschijnen neemt hij echter steeds dwingender het roer in handen, en verandert de tocht van een ‘normale’ walvisvaart in een wilde jacht op de reusachtige witte potvis, Moby Dick.

Ook Achab ontleent zijn naam aan de Bijbel:

“O nee, (…) hij is Achab, jongen, en Achab was ooit, zoals ge weet, een gekroonde koning!’ ‘En een hele slechte. Toen de verdorven koning was verslagen, likten toen de honden zijn bloed niet op?’

Zo wordt Achab nog voor zijn daadwerkelijke verschijning geïntroduceerd, met direct ook een eerste vooruitwijzing naar zijn noodlottige bestemming. Het verhaal is doorspekt van dit soort ‘voortekenen’. Die verlenen een soort latente dramatische spanning aan het verhaal. Veel van die profetieën zijn min of meer vrijelijk ontleend aan Shakespeare, wat het (voor mij) extra leuk maakt omdat de roman daarmee heel bewust in een ‘literaire traditie’ geplaatst wordt. Intertekstualiteit, zoals dat heet. Daarmee krijgt de lezer extra informatie, buiten de directe tekst om, en kan hij zo een kennisvoorsprong opbouwen ten opzichte van de direct betrokkenen, de romanpersonages.

Bijna achteloos strooit Melville dit soort verwijzingen in zijn tekst. De toon is los, het taalgebruik ‘plastisch’, en het register van vertelstijlen breed, waarbij de schrijver zelf vaak duidelijk ‘aanwezig’ is. Even los en ‘natuurlijk’ wordt bij bepaalde passages bijvoorbeeld overgeschakeld op een soort toneelteksten. Alsof het verhaal ‘zichzelf heeft geschreven’ (een opmerking van de auteur zelf, overigens…). Dat brede scala aan stijlen en taalexperimenten doet (mij) denken aan Ulysses van James Joyce. Sterker nog, voor mij staan deze twee romans (Ulysses en Moby Dick) op gelijke hoogte.

In de Epiloog keert Ismael nog een keer expliciet terug om het verhaal af te ronden, wederom onder expliciete verwijzing naar de Bijbelse geschiedenis: “En ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is.” (Bijbelboek Job)

Over dit boek valt nog veel meer te zeggen. In de kantlijn van mijn exemplaar stonden al talloze ‘bookmarks’ van memorabele passages, maar bij deze tweede lezing zijn die nog meer dan verdubbeld. Voor mij is Moby Dick een van de absolute hoogtepunten uit de wereldliteratuur!

 

...

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login