282,060 visitors
323,555 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Nostromo

Nostromo

 

Nostromo – Joseph Conrad

 

“Nostromo is een spannende, breed opgezette roman over de gefingeerde Zuid-Amerikaanse republiek Costaguana. Het verhaal speelt in en rond de stad Sulaco, waar de verschillen tussen de klassen en rassen groot zijn. De politieke situatie is onzeker, verschillende klieken botvieren beurtelings hun hebzucht en machtswellust. Tegen die achtergrond plaatst Conrad een aantal sterk uitgewerkte personages, meest westerlingen, ieder met hun eigen belang, op politiek, sociaal, economisch of amoureus gebied. Die smeltkroes van belangen resulteert in een groot moreel drama van dictatuur en geweld, van verlammend materialisme en onverbiddellijk vooruitgangsgeloof. De splijtzwam ter plaatse is de zilvermijn die vlak bij de stad door Europeanen wordt gexploiteerd. Als de revolutie uitbreekt is de zilvermijn een van de eerste doelen van de nieuwe politieke machten. De legers naderen de stad en de conflicten spitsen zich toe.
In weinig engelstalige boeken wordt zo overtuigend een heel land eerst geschapen en vervolgens in vuur en vlam gezet. Ook zijn er weinig romans waarin personages uit elke laag van de bevolking zo beeldend worden geportretteerd, van de Engelse grootindustrieel Charles Gould en zijn knappe, idealistische vrouw tot de handige Italiaanse zeeman Nostromo, die zich leent voor het verdedigen van de belangen van anderen, maar uiteindelijk ook zelf belangen blijkt te hebben.” (Uitgeverstekst)

 

Voor de omslag van mijn Nederlandse uitgave (2001) is een foto gebruikt van de beroemde Braziliaanse fotograaf Sebastiao Salgado: Serra Pelada, Brazilië, 1986. Daarop een ‘overzicht van een zilvermijn, met honderden zwoegende mijnwerkers. Als mieren… De Engelse (Penquin) uitgave ‘zoomt in’ op deze mierenhoop.

 

In een voorwoord beschrijft Conrad de gebeurtenis / het verhaal, waarop de roman gebaseerd is, het feit dat één man een schip vol met zilverstaven heeft kunnen verbergen om daarvan ‘langzaam rijk’ te worden. Een mooi gegeven, dat door de schrijver is uitgewerkt tot een complexe roman. Het zijn niet alleen de ingewikkelde relaties en gebeurtenissen die de roman zijn gelaagdheid geven, maar bovenal de ‘vertelstructuur’. Die is bepaald niet lineair of eenduidig: binnen een alinea kan de tijd versnellen of vertragen, vooruitspringen of juist terugkijken. Vaak zonder duidelijke overgang. Ook het ‘vertelperspectief’ (vanuit welk personage de gebeurtenissen worden gezien, meegemaakt of becommentarieerd) wisselt nogal. Als laatste stijlmiddel maakt Conrad veelvuldig gebruik van een soort ‘filmische verslaglegging’: een beschrijving van personen of gebeurtenissen die visueel lijkt te zijn opgetekend. De vertaler – Jan Pieter van der Sterre – noemt Conrad in het nawoord bij zijn vertaling een “kubistisch cameraman”, waarmee hij uitdrukking geeft aan de nadruk op zowel het ‘fragmentarische’ als het ‘visuele’ dat de roman Nostromo kenmerkt.

Een treffend voorbeeld van deze complexe opbouw van de roman vind ik op p.485 e.v., waar gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden (met name de afscheiding van de West Republiek van het moederland Costaquayana) achteraf (vele bladzijden lang) verteld worden door een van de bijfiguren in het verhaal, de Engelse kapitein Mitchell. Daarna wordt het verhaal weer opgepakt waar het eerder was geïnterrumpeerd, en kan de lezer de lijn van de gebeurtenissen weer oppakken, zij het nu met de (achteraf-) kennis van de afloop. Zo verwarrend als het lijkt, is het ook. Maar het is ook geniaal, als je het eenmaal doorhebt!

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login