282,061 visitors
323,562 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Oidipus

Oidipus

 

Oidipus – Sophocles

 

Vertaling: Gerard Koolschijn (2004)

Een ‘whodunnit’ is een sub-genre van het detectiveverhaal, waarin de nadruk geheel ligt op het proberen te achterhalen wie de dader is van een moord of ander misdrijf. Vaak krijgt de lezer/kijker door het verhaal heen al kleine aanwijzingen, waarmee hij/zij nog voor de officiële ontknoping kan achterhalen wie de dader is. Als dit zo is – en zo is het – dan is Sophocles’ theaterstuk Oidipus zonder twijfel de eerste toepassing van dit genre.

Om zijn stad Thebe te verlossen van pest en hongersnood stelt de ‘heerser’ (‘koning’ of ‘tiran’) Oidipus alles in het werk om de dader van de moord op zijn voorganger Laios te vinden en te bestraffen. Het orakel van Delphi, spekend namens de goden, heeft deze onbestrafte daad bestempeld als oorzaak van de rampen die de stad treffen. De rest van dit Griekse drama staat geheel in het teken van de zoektocht naar de dader van de moord en de misdrijven die daaruit volgden.

De lezer/toeschouwer krijgt net als koning Oidipus allerlei hints die wijzen in de richting van de dader, waarvoor deze zelf echter tot op het laatste moment blind blijft. Totdat ook aan hem uiteindelijk de gruwelijke waarheid doordringt:

Aiai, o, zo komt werkelijk alles uit. / O, licht, nooit meer wil ik je zien, nu ik / verwekt blijk door wie niet verwekken mocht, / verkeer met wie ik niet verkeren mag / en wie ik niet mocht doden heb gedood.”

Ter zake kundige analytici stellen dat deze oud-Griekse tragedie (5e eeuw v.Chr.) draait om de vraag of de mens in staat is zijn lot in eigen hand te nemen, en dat het oordeel daaromtrent moet luiden dat gebrek aan kennis hem daarop het zicht ontneemt.

Ten aanzien van de verzameling ‘(oud-)Griekse tragedies’ kan worden gesteld dat “het algemene handelingsschema er als volgt uitziet: de held-protagonist, een symbolische voorstelling van de mens, veroorzaakt een fatale storing van de natuurlijke orde. Hij wordt daartoe gedreven door een tragische vergissing of door een psychologisch motief zoals haat of overmoed (hybris).” Daar sluit deze Oidipus natuurlijk naadloos bij aan.

Het ‘koor’ heeft het laatste woord, en geeft ons daarmee de ‘moraal’ van het verhaal:

Inwoners van Thebe, onze vaderstad, zie, dit is Oidipus, die het beroemde raadsel wist en een zeer machtig man was, iemand naar wiens geluk geen burger zonder afgunst opkeek. Wat een vloed van gruwelijke rampen heeft hem overspoeld! Daarom moet men als sterveling bedacht zijn op de aanblik van die laatste dag en nooit iemand gelukkig noemen voordat hij de eindstreep van het leven gepasseerd is zonder pijn.”

In al zijn compactheid, en in de geconcentreerde ‘eenheid van tijd, plaats en handeling’ is dit een ijzersterk theaterstuk, wat mij betreft. En met mij door de eeuwen heen aantoonbaar vele anderen…

 

...

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login