282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Ten oosten van Eden

Ten oosten van Eden

 

Ten oosten van Eden – John Steinbeck

 

“De vallei van de Salinas ligt in Noord-Californië. Het is een lang, ondiep dal tussen twee bergketens en de rivier de Salinas kronkelt en buigt zich door het midden tot hij zich in de baai van Monterey stort.

Ik herinner mij de namen die ik in mijn jeugd aan de grassen en de verscholen bloemen gaf. Ik herinner mij waar wel een padde te vinden zou zijn en op welk uur de vogels in de zomer ontwaken – en hoe de bomen en de seizoenen geurden – en hoe de mensen er uit zagen en liepen en zelfs hoe zij roken.”

Zo begint de uitvoerige familiekroniek over het wel en wee van met name de families Hamilton en Task. Het verhaal speelt zich af in Connecticut aan de Amerikaanse oostkust en (voornamelijk) in en rond de genoemde vallei in Californië, en loopt van het midden van de 19tot aan de eerste decennia van de 20eeuw.

De roman wordt bevolkt door een groot aantal meer of minder excentrieke karakters. De ‘verteller’ is een jonge versie van de schrijver (John Steinbeck), die deel uitmaakt van de Hamilton-clan, en ook daadwerkelijk afkomstig is uit Salinas. Vooral het begin van de roman staat in het teken van dit ‘persoonlijk’ vertelperspectief:

“Ik moet mij verlaten op overleveringen, op oude photographieën, op verhalen die de ronde deden en op herinneringen die vervaagd zijn en vermengd met fabels, als ik een poging ga doen u van de Hamiltons te vertellen. Het waren geen bijzondere lieden en er staat ook niet veel over hen aangetekend, behalve in de gewone geschriften over geboorten, huwelijk, grondeigenaarschap en dood.” (p.10)

Het hoofdthema overstijgt die persoonlijke geschiedenissen echter, en wordt gevormd door wat je zou kunnen omschrijven als ‘de eeuwige strijd tussen goed en kwaad’. Steinbeck hangt dit thema op aan het Bijbelverhaal van Kaïn en Abel, en stelt expliciet de vraag in hoeverre de mens bepaald wordt door zijn afkomst en inborst. Die achtergrond verleent met name aan de verhalen over de familie Trask een constante onderhuidse spanning, de dreiging van broedermoord, van aanvaarde en geweigerde offergaven en de daarmee gepaard gaande afgunst en jaloezie. Tot aan een bijna letterlijke transcriptie uit het Bijbelverhaal aan toe:

“Adam zei: ‘Weet je waar je broer is?’ ‘Nee, dat weet ik niet.’ ‘Ben je niet bij hem geweest?’ ‘Neen.’ ‘Hij is twee nachten niet thuis geweest. Waar is hij?’ ‘Hoe kan ik dat weten?’ zei Cal, ‘Moet ik soms op hem passen?’” (p.546)

Ook de titel van de roman, Ten oosten van Eden, is een rechtstreekse verwijzing naar het bewuste Bijbelverhaal: “Zoo ging Kain uit het aangezicht des Heeren, en ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden.” (p.165)

De hele roman lijkt af en toe wat onevenwichtig, soms neigend naar het (over-) sentimentele of (te) dik aangezette zwaarwichtigheid. De gedateerde (1953) vertaling van mijn exemplaar draagt daar zeker toe bij. Toch spreekt de roman mij nog steeds aan, juist ook door de expliciet doorgevoerde verbondenheid met een ronduit controversieel Bijbels thema. Ik ben blij dat ik Ten oosten van Eden weer eens herlezen heb!

 

 

 

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login