282,047 visitors
323,519 page views
1.15 page views / visitor

 

Cicero

You are here:   Home > Boekbesprekingen > Vader Goriot

Vader Goriot

 

Vader Goriot – Honoré de Balzac

 

Vertaler Hans van Pinxteren geeft in zijn nawoord bij de roman een mooie en treffende karakterisering van het literaire werk van Balzac, en van de plaats die Le père Goriot binnen dit oeuvre inneemt. Daar maak ik hier graag gebruik van.

De Comedie Humaine is Balzacs levenswerk. Met een enorme werkdrift, vaak achttien uur per dag schrijvend en corrigerend, componeert hij in minder dan twintig jaar ruim negentig romans en novellen waarin hij de samenleving van zijn tijd portretteert of, om zijn eigen woorden te gebruiken, ‘daguerrotypeert’. Het gaat hem erom de maatschappij in al haar aspecten, in al haar gelaagdheden te schilderen. In de ‘Comedie’ lopen zo’n tweeduizend karakters rond, mensen van wie hij de sociale omstandigheden beschrijft, hun gevoelens, hartstochten en ambities, alles met het doel zijn lezers een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het wereldtoneel, met name van de instabiele moderne tijd die met de Franse Revolutie een aanvang neemt. Balzac is van plan de inventaris te maken van de ontregelde maatschappij zoals hij die ten tijde van de Restauratie heeft leren kennen. ‘De Franse samenleving moest de geschiedschrijver zijn, terwijl ik alleen maar de secretaris zou worden,’ schrijft hij in zijn voorwoord tot de Comedie humaine. Ieder type wil hij in deze ‘studie’ van de samenleving zijn plaats geven: boer, burger en proletariër, priester, student, misdadiger en aristocraat, allen worden gedetailleerd en vaak humoristisch in deze romans en verhalen beschreven. De geniale vondst die Balzac in zijn ‘Comedie’ introduceert, is het procedé van de terugkerende personages: personen die hij reeds heeft laten optreden in eerdere verhalen, keren terug in latere werken. Het is een techniek die vóór Balzac nog niet in de literatuur was toegepast. Aldus brengt hij in de op zichzelf staande romans en novellen waaruit zijn ‘menselijke komedie’ is opgebouwd, een bepaalde constante teweeg, die bij de lezer de indruk wekt dat deze romans voortkomen uit een diep doorleefde werkelijkheid.

De idee van de terugkerende personages past Balzac voor het eerst toe in zijn roman Le père Goriot, die eind 1834 ontstaat. In Vader Goriot komen wij voor het eerst de meesterschurk Vautrin en de ambitieuze, op macht beluste Rastignac tegen. Met name vanwege de creatie van deze twee personages, die een belangrijke rol zullen gaan spelen in Balzacs gehele werk, is Le père Goriot een centrale plaats gaan innemen in de Comedie humaine. Daar komt bij dat Vader Goriot wordt beschouwd als een van Balzacs sterkst gecomponeerde romans.

Vader Goriot is het verhaal over een rijk geworden vermicellifabrikant wiens vaderliefde is uitgegroeid tot een ware hartstocht. Deze hartstocht is zo allesoverheersend dat hij zich kaal laat plukken door zijn twee dochters, die geobsedeerd worden door het geld en het verlangen om tot aanzien te komen. In de ‘Comedie’ strijden liefde, harsttocht en geldelijke belangen met elkaar om de prioriteit. “Ze heeft alles te gelde gemaakt, zelfs de dood van haar vader”, zoals een van de dochters omschreven wordt...  Vader Goriot is in zoverre een typische Balzac-held dat hij te gronde gaat aan zijn hartstocht.

In navolging van Shakespeare’s tragische koning Lear wordt ook vader Goriot door zijn dochters afgedankt zo gauw hij zijn rijkdommen heeft weggeschonken: “Ja! Als ik nog rijk was, mijn geld nog had, het hun niet had gegeven, dan zouden ze hier nu zijn om mijn wangen af te likken en te kussen! Dan woonde ik nu in een groot huis, met mooie kamers, bedienden en vuur in de haard, en zij zouden in tranen zijn, met hun man en kinderen erbij. Dat zou ik dan allemaal hebben. Maar nu! Niets!”

En zonder al deze achtergrondkennis? Ik vraag me af of ik de roman zou hebben uitgelezen.

 

 

 

Wandelblogs

 

 

Iedere zaterdag (bijna) wandel ik in de omgeving van Utrecht. Door weer en wind, bij nacht en ontij (bij wijze van spreken). Dat komt niet doordat ik zo ondernemend ben, maar door het feit dat ik me in de zomer van 2012 heb aangesloten bij een wandelgroep. Heerlijk! Ik hoef niet alles zelf te plannen of te organiseren, maar vooral te zorgen dat ik op zaterdag bijtijds opsta en mij op het afgesproken uur bij de startlocatie meld. Die startplaats wisselt wekelijks, en daarmee uiteraard ook het wandeltraject.

Na verloop van tijd ben ik onderweg wat foto’s gaan maken, die ik achteraf – tezamen met een kort begeleidend commentaar - deel met mijn fellow-travellers. Sinds begin 2014 doe ik dit online, in de vorm van een soort weblog: mijn wandelblog. Omdat het voor mij elke keer weer een verrassing is waar ik zal lopen, moet ik ook mijn foto-onderwerpen ter plaatse (en in het voorbijgaan) als zodanig herkennen. Dat heeft wel iets van een wekelijkse ‘blind date’.

Het merendeel van mijn 'dates' bestaat uit “Utrechtse landschappen”, hoewel we ons af en toe ook buiten de regio wagen. Dat levert dan "Uitheemse landschappen" op, of - meer specifiek - "Kustlandschappen".

Op een gegeven moment ben ik van wandelgroep geswitcht. Vier jaar lang maakte ik deel uit van de wandelgroep LOOP, waarin ik  met veel plezier gewandeld heb. Toen die groep dreigde te worden opgeheven heb ik met een aantal mede-lopers een soort 'doorstart' gemaakt. Sinds die tijd loop ik dus met de "Doorlopers". 

Nu, na inmiddels meer dan 10 jaar wandelen, loop ik nog steeds met evenveel plezier. Alleen merk ik dat we - uiteraard - vaker dezelfde routes lopen. En dat mijn teksten en beelden bijgevolg in herhaling gaan vervallen. Dat is voor mij voldoende reden om niet alles wat ik loop nog in mijn 'wandelblog' te melden... 

Sorry daarvoor.

   


 

 

boekenkat

 

Mijn boekenka(s)t(t)en

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra's

 

Rome revisited

Een reisverslag

 


  

Zes dagen Dublin

Een reisverslag

 


  

Weerzien in Petersburg

Een reisverslag

 


  

Omweg naar Moskou 

Rusland

Een reisverslag

 


 

Rondreis door Ierland


Een reisverslag

 


 

Zeven dagen in Rome

 

Een reisverslag

 

 

 

 

Copyright © Paul Lamandassa 2007-2023 | Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login